ENCZ

La Loba - trailer

Geese (Husy)

Crow´s apoplexy

---- 2019 ----
29.3. 20:00 - Praha, divadlo Ponec. LA LOBA
8.4. 10:00 - Praha, divadlo Komedie, LA LOBA
8.4. 19:30 - Praha, divadlo Komedie, LA LOBA
10.4. 12:00 - Praha, Motol, jako host na EKG
16.5. 19:30 - Praha, divadlo Komedie, LA LOBA
10.6. - Praha, Kaštan na Břevnově, s Činnou